Jednodenní teoretické kurzy zaměřené na základy jachtingu

08.02.2019 19:26

 Jednodenní teoretické kurzy zaměřené na základy jachtingu a správného vedení plachetnice na moři  

Chcete si v zimě ověřit, zda jste nezapomněli to, co jste se v létě naučili, nebo si chcete před jachtařskou sezónou osvěžit či prohloubit nabyté znalosti z oblasti námořní teorie, navigace, plánování plavby, předností, správného kotvení a vůbec všech teoretických základů jachtingu?

Pokud ano, tak právě pro vás stejně jako v minulém roce připravujeme jednodenní kurzy námořní teorie!

O co se jedná?
Velmi oblíbené kurzy námořní teorie jsou koncipovány pro všechny, kteří touží po prohloubení či osvěžení teoretických základů jachtingu. Kurz bude věnován především takové teoretické problematice, která je pro účastníky stěžejní při praktickém vedení jachty na moři.

Jakých oblastí se bude kurz týkat?
1. Navigace – kurz se bude týkat navigace, práce s mapou, vysvětlení základních pojmů a následné ideální plánování trasy. Dále se kurz bude věnovat moderním metodám navigace, jako je práce s programem Navionics a jinými elektronickými mapami a plánovacími programy. Dále se okrajově dotkneme práce s rádiem.
2. Chování na moři, právo plavby a přednosti – více do hloubky zde budou probrány na modelových situacích přednosti a právo plavby. Tato problematika bude vysvětlena i za pomoci videa, kde budou různé typy předností rozebrány. Pro ty z vás, kteří by uvažovali o účasti na regatě se kurz může na žádost věnovat i k přednostem v závodním jachtingu.
3. Teorie správného kotvení lodi – zde se kurz bude věnovat tomu, jak správně ukotvit loď, jak loď správně uvázat a vyvázat, problematice kotvení na bójích. Dále se kurz bude věnovat přistávacím manévrům, tedy jak správně navést loď na různé typy stání za různého počasí, což opět bude ukázáno na modelových situacích a videu.
4. Správné nastavení plachet – na modelových situacích za použití videa zde rozebereme, jak správně nastavit plachty, a to s ohledem na různou sílu a směr větru. Pro zájemce můžeme teoreticky rozebrat správné nastavení plachet při závodním jachtingu a techniku plachtění s gennakerem.
5. Chorvatské počasí – jak se chová počasí v Chorvatsku, jak počasí předpovídat a co očekávat od různých typů větrů.
6. Krizové situace na moři – provedeme vás tím, jaké jsou nejčastější krizové situace, které se vám mohou na moři přihodit a jak je řešit. Zde se budeme věnovat nejenom teorii, ale také našim skutečným zážitkům a zkušenostem.
7. SPECIÁLNÍ HOST - Michal Škopek - plavba na oceánu, základy navigace a jak je rozdílná od plavby ve Středozemním moři.


Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro všechny začínající nebo mírně pokročilé jachtaře, kteří si chtějí před sezónou osvěžit své znalosti ze světa jachtingu. Vítání jsou samozřejmě i zkušenější a zkušení jachtaři, kteří si pouze chtějí poslechnout, zda to, co při svých plavbách dělají odpovídá teorii, případně chtějí načerpat nějaké nové nápady a podělit se o své zkušenosti.

Kdy se bude kurz konat?
1. Kurz se bude konat 16. března 2019 – sobota od 10hod. do 17hod. (včetně pauzy na oběd)
2. Kurz se bude konat 23. března 2019 – sobota od 10.hod do 17hod. (včetně pauzy na oběd)

Kde se bude kurz konat?
Praha

Cena?
850 Kč/os. (placeno v hotovosti na místě)

 
Zpět