Kapitánské kurzy a školení  

Chcete si v Chorvatsku pronajmout plachetnici, motorovou loď nebo vodní skútr a řídit si ji sami bez kapitána?  

Pak vždy potřebujete určité oprávnění k tomu, aby jste plachetnici, motorovou loď nebo vodní skútr mohli řídit, čili potřebujete nějaký "kapitánský" průkaz opravňující loď řídit.

Jedním z takových možných kapitánských průkazů je

chorvatský průkaz  

"Voditelj brodice kategorije B"

 

Podmínky k získání průkazu Voditelj brodice kategorie B:

 • věk min. 16 let
 • složení teoretické zkoušky na kapitanátu v Chorvatsku

Doklady potřebné ke zkoušce a k získání průkazu:

 • vyplněná a podepsaná žádost ke zkoušce
 • 2 barevné fotografie formátu (3 x 2 cm) /dve slike na Voditelj brodice B/
 • poplatek za zkoušku - 830 Kuna (přibližně 120 EUR)
 • kolek k přihlášce ke zkoušce - 35 Kuna
 • platný cestovní pas + černobílá kopie jeho poslední stránky

Kdo průkaz vydává:

 • průkaz vydává Chorvatský námořní úřad

Kde a kdy se zkouší:

 • Kapitanát v Zadaru: každý pátek od 15 hod. (mimo státních svátků)
 • Kapitanát v Šibeniku: každé úterý od 15 hod. (mimo státních svátků)

Voditelj brodice kategorije B může vést do vzdálenosti 12 Nm od pobřeží pevniny nebo jakéhokoliv ostrova Jaderského moře:

 • lodě s pasažéry, do vzdálenosti 3 NM od linie pobřeží nebo ostrovů
 • nákladní a rybářské lodě
 • všechny typy rekreačních lodí
 • rekreační jachty do hrubého výtlaku 30 t
 • charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez profesionální posádky

Průkaz opravňuje k řízení plavidla pouze ve vnitřních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky. Některé státy průkaz Voditelj brodice kategorije B akceptují. Pokud má držitel průkazu v plánu půjčit si plavidlo mimo teritoriální moře Chorvatské republiky, doporučuje se požádat majitele plavidla (charterovou společnost), o vyjádření, zda tento průkaz bude akceptován.

Chorvatský průkaz Voditelj brodice kategorije B má časově neomezenou dobu trvání.

Průběh zkoušky:

 • zkouška ověřuje nejzákladnější znalosti, bez kterých se na moři nelze obejít
 • zkouška má jen teoretickou část, ta probíhá přímo na kapitanátu před zkušební komisí a trvá cca 5 - 15 min (čím lépe je uchazeč připraven, tím kratší je doba zkoušky), praktická část zkoušky na lodi neprobíhá
 • zkouší se v chorvatštině, případně v jiném světovém jazyku, zkoušející kapitán mluví několika jazyky a tak komunikace s ním není obtížná ani pro toho, kdo mluví pouze česky
 • v případě úspěšného složení zkoušky je kapitánský průkaz vystavován následující pracovní den

Obsah zkoušky:

 
 • Navigace - symboly na chorvatských mapách (kabely, majáky, útesy atd.), kardinální znaky a značení plavebních cest (plavební dráhy) IALA, vynášení kurzů do mapy pomocí navigačního trojúhelníku a odměřování vzdáleností pomocí odpichovátka, odečet zeměpisné polohy bodu na mapě - určování zeměpisné šířky a délky určitého bodu, značení majáků na mapě, sektorový maják, vysvětlení zkratek u majáků a svítících bójí (zkouší se na chorvatských mapách "Male karte")
 • Colreg a bezpečnost - přednosti lodí (motorová loď, plachetnice, rybáři, atd.), osvětlení plavidel (plachetnice, rybáři, motorová loď, neovladatelná loď, remorkér,....), zvukové signály za snížené viditelnosti, vzdálenosti při plavbě lodí (hranice pláže, potápěčské bóje atd.)
 • Základy radiotelefonie - radiofonní abeceda, nouzové signály (MYDAY. PANPAN, SECURITE), navazování spojení na VHF (kanály, průběh) ,
 • Uzly - vázání dračího uzlu a lodní smyčky

 

K získání chorvatského průkazu Voditelj brodice kategorija B a k získání praxe v ovládání lodí nabízíme několik typů kurzů a školení ( kurzy A - G).